Regulamin

Warunki korzystania ze sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy "Motyw Shop" (zwany dalej "Sklepem") prowadzony jest przez firmę Motyw Martynowski Rudzki Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 44/1, 03-733 Warszawa, NIP 7011022836 (zwana dalej "Sprzedawcą").
 2. Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep oraz prawa i obowiązki Klientów.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem https://shop.motywstudio.com/.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych danych kontaktowych.
 3. Składając zamówienie, Klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówione produkty zgodnie z cenami i warunkami dostawy podanymi na stronie internetowej Sklepu.

§ 3. Ceny i płatności

 1. Ceny towarów dostępne w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie za pośrednictwem dostępnych w Sklepie metod płatności.

§ 4. Dostawa

 1. Zamówione produkty są dostarczane na terenie Polski.
 2. Ceny towarów zawierają koszt dostawy na terenie Polski.
 3. Termin dostawy jest uzależniony od dostępności towarów i może wynosić od kilku do kilkunastu dni roboczych.

§ 5. Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Reklamacje dotyczące wad towaru lub innych problemów z zamówieniem Klient może zgłaszać na podany adres e-mail: hello@motywstudio.com

§ 6. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.

§ 7. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.11.2023, a wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Sklepu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.